ปณิธานแห่งข้า

By on Sep 14, 2008 in thai |

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

จักขอตั้งปณิธานทะยานอยาก จักทะนงคงในศักดิ์แม้ยากไร้
จักสร้างคุณหนุนแผ่นดินก่อนสิ้นใจ จักนำชัยเอาชื่อให้ลือชา