วางปืนคืนเมือง

By on Oct 8, 2008 in thai | 3 comments

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

วันนี้เห็นภาพคนไทยฆ่ากันเอง แล้วก็ได้แต่สังเวชใจ นึกไปถึงคุณ เกษียร เตชะพีระ เขียนถึงเหตุที่เขาวางปืนคืนเมือง ในยุคคอมมิวนิสต์

There is no abstraction in the world that is worth taking other people”s lives for.

ไม่มีหลักการนามธรรมอันใดในโลกมีค่าพอให้เราไปเอาชีวิตผู้อื่นมาสังเวย
ไม่ว่าสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์
หรือประชาธิปไตย!